Maximaal zes gasten bij condoleance thuis

zes koffie en thee
De overheid adviseert dringend om bij een thuisopbaring en thuisuitvaart maximaal zes gasten te ontvangen. Er moet dan wel genoeg ruimte zijn voor iedereen om 1,5 meter afstand te bewaren. Kinderen onder de twaalf jaar hoeven hierbij niet meegerekend te worden.
Met zes gasten worden bedoeld alle mensen die niet tot het huishouden behoren waar de thuisopbaring of thuisuitvaart wordt gehouden. Dit advies geldt ook voor opbaringen/plechtigheden in de eigen tuin. Kinderen onder de 12 jaar hoeven hierbij niet meegeteld te worden. Kinderen onder de twaalf jaar hoeven ook geen 1,5 meter afstand van anderen te houden en ze hoeven ook geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Kinderen onder de 12 hoeven ook niet meegerekend te worden op externe locaties als daar door de ruimte bijvoorbeeld maximaal 50 mensen (op 1,5 meter) bijeen kunnen komen.

Kies voor zalencentrum of uitvaartcentrum

De overheid wijst erop dat de 1,5 meter afstand thuis vaak moeilijker is te handhaven. Mensen zijn thuis eerder geneigd om dichter bij elkaar te komen en zelfs fysiek contact te hebben, juist bij uitvaartbijeenkomsten. Het is advies is daarom om gebruik te maken van een grote ruimte in bijvoorbeeld een zalencentrum, horecagelegenheid of uitvaartcentrum. De overheid geeft dit advies omdat deze locaties verplicht zijn om te werken met zitplaatsen waardoor de afstand beter wordt gehandhaafd.