Resomeren

resomatie1

Resomeren, het na de dood oplossen van een lichaam in vloeistof, wordt toegestaan als vorm van lijkbezorging. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken volgt een advies van de Gezondheidsraad op om dit juridisch mogelijk te maken.

Naast begraven, cremeren, het zeemansgraf of je lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap kunnen mensen er in de toekomst dan ook voor kiezen hun lichaam te laten oplossen in een verwarmde vloeistof: zogeheten alkalische hydrolyse. Deze methode wordt ook wel resomeren genoemd, vernoemd naar een Brits bedrijf dat de techniek al toepast in een vijftal Amerikaanse staten.

Voor de botten die na het proces overblijven, zal Ollongren wetgeving maken die “aansluit bij de regelgeving over cremeren”. Voor de restvloeistof komt een aparte regeling, zodat nabestaanden kunnen kiezen wat zij daarmee doen.

“Daarbij kan worden gedacht aan een deel meegeven aan de nabestaanden, bemesting van akkers, productiebossen of herinneringsplaatsen of vervaardiging van biogas”, aldus het ministerie.

Er komen technische eisen voor de installatie van alkalische hydrolyse zodat er geen milieuschade optreedt en omwonenden er geen last van hebben.

De nieuwe wetgeving wordt medio volgend jaar verwacht. Over een andere vorm van alternatieve lijkbezorging, humaan composteren, is op dit moment nog te weinig informatie beschikbaar om dat al wettelijk toe te staan.