Update coronamaatregelen uitvaarten

Corona update 6

Regels bij uitvaarten tot 9 november 2020

Uitvaartplechtigheid

Mensen die bijeenkomen voor een uitvaart zijn uitgezonderd van de regels voor maximale groepsgrootte. Voor een uitvaart geldt nog dat er geen maximum is aan het aantal personen dat bij elkaar mag komen mits men kan reserveren, placeren en een gezondheidscheck kan doen.

Condoleance

Als de condoleance op dezelfde locatie plaatsvindt als de uitvaartplechtigheid, dan gelden hiervoor dezelfde regels als hierboven voor de plechtigheid. Ook mag er na afloop een hapje en een drankje worden geserveerd.

Als de condoleance plaatsvindt op een andere locatie dan de uitvaartplechtigheid gelden andere regels. Dan geldt namelijk de maximale groepsgrootte van maximaal 30 personen voor samenkomsten binnen. Deze uitzondering geldt voor uitvaartcentra (plekken die ook specifiek voor uitvaartplechtigheden worden

Regels bij uitvaarten vanaf 9 november

Uitvaartplechtigheid

Vanaf 9 november 2020 mogen er maximaal 30 personen aanwezig zijn bij een uitvaart. De voorzitter van de Veiligheidsregio waar de uitvaart plaatsvindt kan in bijzondere situaties een ontheffing verlenen. Dan mogen er meer dan 30 personen bij zijn. Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met 18 november 2020.

Alle aanwezigen moeten zich houden aan de coronaregels. Zoals 1,5 meter afstand houden.

Condoleance

Uitvaartcentra zijn uitgezonderd van de sluiting van de horeca. Voor condoleances geldt dat een nazit met hapje en drankje mogelijk is als deze plaatsvindt op dezelfde locatie als de uitvaartplechtigheid. Onder uitvaartcentra worden verstaan: locaties die in de huidige praktijk ook echt als locatie voor een uitvaartplechtigheid te boek staan.

Uitzonderingen: de burgemeester bepaalt

In bijzondere gevallen kan de burgemeester meer dan het maximaal aantal bezoekers toelaten.

Aanwezigen houden zich aan de regels

Aanwezigen moeten altijd 1,5 meter afstand kunnen houden en een vaste zitplaats hebben.

Personeel telt niet mee

Voor het maximaal aantal bezoekers tellen niet mee: personeel van de uitvaartonderneming, geestelijke medewerkers en medewerkers van de begraafplaats of het crematorium.