Voorgesprek

Praten over het naderende levenseinde, de dood, uw eigen uitvaart of die van een dierbare, doet u niet dagelijks. Misschien staat u er zelfs liever niet bij stil. Dat is begrijpelijk. Toch geeft het rust om ‘het er eens over te hebben’ en zodoende bespreekbaar te maken wat u belangrijk vindt. Het kan zorg of angst wegnemen bij iedereen die er bij is betrokken. Dat schept duidelijkheid en geeft rust voor het moment en als het overlijden zich aandient. Ik kan ondersteunen in de vorm van een vrijblijvend voorgesprek, één op één, met uw partner of samen met het gezin. Wat u prettig vindt.

Een voorgesprek is laagdrempelig, informeel, met aandacht en respect voor ieders inbreng. Het kan plaatsvinden op het eigen huisadres, bij Via Madeleine of elders. We bespreken waar op dat moment behoefte aan is. Moeilijke, emotionele situaties kunnen aan bod komen. Wat houdt u bezig? Wat zou u willen weten? Ik geef informatie en kan uitvaartwensen inzichtelijk maken of daarover adviseren. Ik merk dat er vaak vragen zijn over – bijvoorbeeld – niet reanimeren, euthanasie en palliatieve zorg. Evenals over maatschappelijke onderwerpen als zelfbeschikkingsrecht bij dementie, wilsbeschikkingen en voltooid leven. Waar nodig kan ik informatie geven en doorverwijzen.

Praten over uw afscheid is vooral praten over het leven, hoe u in het leven hebt gestaan. Het afscheid kan een weerspiegeling daarvan zijn. Er zijn veel mogelijkheden om daaraan inhoud en vorm te geven. Uitgangspunt is uw eigenheid waaraan recht gedaan mag en kan worden. Ik kan voor u uitzoeken hoe het zit met één of meer verzekeringen en een kostenindicatie opstellen. Wat wordt besproken, kan worden vastgelegd in het boekje ‘Mijn uitvaartwensen’. Vanzelfsprekend ga ik vertrouwelijk om met de zaken die we bespreken.