Begraven of cremeren

Het blijft een persoonlijke en vaak ook gevoelsmatige keuze of u begraven wilt worden of gecremeerd, de beweegredenen zijn zeer uiteenlopend. Soms spelen de kosten een rol, een begrafenis heeft meer bijkomende kosten zoals het grafmonument en grafrechten en onderhoudskosten voor de begraafplaats. Het aantal crematies stijgt elk jaar ten opzichte van begraven. Goed te weten dat een asurn in een bestaand graf kan worden bijgezet.

Kerkhof, algemene begraafplaats
Behalve het kerkhof is er ook de gemeentelijke of algemene begraafplaats. De tarieven en mogelijkheden lopen per gemeente en begraafplaats nogal uiteen. De wettelijke termijn voor grafrust is tien jaar. Dan pas mag een graf geopend of verwijderd worden. Er kan gekozen worden voor een algemeen graf of een particulier graf. Een algemeen graf heeft een grafrecht van 10 jaar, deze kan niet verlengd worden. Een particulier graf is in onze regio meestal voor de periode van 20 jaar, waarna steeds verlengd kan worden voor minimaal 5 jaar. Soms is er sprake van een familiegraf, waarin nog bijgezet kan worden. Bij sommige begraafplaatsen kan de plaats van het graf door de nabestaanden gekozen worden, meestal is dat echter niet zo. Iedere begraafplaats heeft zijn eigen regels ten aanzien van afmeting en vormgeving van een monument op het graf.

Een urnengraf of urnenkeldertje
De meeste begraafplaatsen hebben ook een voorziening voor het plaatsen of begraven van een urn in de vorm van een urnenmuur, urnengraf of -kelder waar twee of meer urnen in gezet kunnen worden. Er kan in de meeste gevallen een gedenksteentje worden bijgezet dat moet voldoen aan de richtlijnen van de begraafplaats.

Natuurbegraafplaats
Op verschillende plekken in Nederland bestaan er al sinds langere tijd natuurbegraafplaatsen. In Utrecht zijn er ook een aantal opengesteld zoals in Bilthoven en Ede. Per locatie zijn er verschillende mogelijkheden als het gaat om tijdelijke of zogenaamde eeuwige grafrust. Kiezen voor een natuurbegraafplaats is een heel bewuste keuze. De bedoeling is dat het graf in zijn geheel weer onderdeel wordt van de natuur, ook de zichtbare bovenzijde. Afhankelijk van het aantal genodigden kan de afscheidsbijeenkomst en de condoleance ook ter plekke plaatsvinden.

Cremeren
De keuze voor een crematorium is vrij te maken, woonplaats of regio speelt daarbij geen rol. Elke locatie heeft haar eigen beleid als het gaat om de tijdsduur van een afscheid in de aula en het gebruik van de koffiekamer. In veel gevallen kunnen we bij het reserveren extra tijd aanvragen. Verlenging brengt wel extra kosten met zich mee. Vandaag de dag hebben de koffiekamers een breed cateringaanbod. Het is echter niet verplicht gebruik te maken van de aula en de koffiekamer van het crematorium. Het afscheid kan ook elders plaatsvinden, waarna de overledene, met of zonder de nabestaanden, uitsluitend voor de crematie naar het crematorium gebracht wordt. Wil iemand bij de aanvang van het crematieproces, de zogenaamde invoer, aanwezig zijn dan moet dat vooraf door ons worden aangevraagd.

Als nabestaande bepaalt u zelf wanneer u een afspraak maakt met het crematorium om de asurn op te halen, of dat de as verstrooid mag worden op het strooiveld of elders. Het betreffende crematorium stelt de nabestaanden kort na de crematie op de hoogte van de procedure en mogelijkheden. Zelf uitstrooien in de openbare ruimte is formeel pas toegestaan nadat de eigenaar van de locatie daar toestemming voor heeft gegeven.