Kosten en verzekering

Kosten uitvaart
Een veel gestelde vraag is: “Wat kost een uitvaart?” Omdat ik inspeel op individuele behoeften en wensen, is geen uitvaart hetzelfde, dus ook het kostenplaatje niet. Waar nodig ’puzzel’ ik samen met u binnen uw financiële mogelijkheden.  Openheid en transparantie van alle betrokkenen vind ik hierbij belangrijk. Zo kunnen we komen tot een passend afscheid, ook financieel gezien.

Een mooi en goed afscheid wordt niet in de eerste plaats bepaald door materiële zaken maar vooral door de intentie, de oprechtheid en bewuste keuzes die passen bij hoe iemand in het leven heeft gestaan. In de eerste dagen na het overlijden breng ik alle wensen in kaart en maak ik daar een gedetailleerde kostenindicatie voor. Waar nodig maken we alsnog andere keuzes met elkaar.

Verzekerd of niet
U bent vrij in de keuze van de uitvaartonderneming. Het is niet verplicht de uitvaart te laten uitvoeren door de verzekeraar. Er zijn twee soorten verzekeringen: een kapitaalverzekering (geldbedrag) of een specifieke uitvaartverzekering (diensten). Als ik de uitvaart verzorg, neem ik contact op met de verzekeraar, meld het overlijden en informeer wat er wordt uitgekeerd.

Desgewenst zorg ik voor de financiële afhandeling. De opdrachtgever van de uitvaart machtigt mij daarvoor. Het uit te keren bedrag wordt op de totaalkosten van de uitvaart in mindering gebracht.

Dat u duurder uit zou zijn wanneer u de uitvaart niet door uw eigen verzekeraar (o.a. Dela, Monuta, Yarden) laat regelen, klopt in de meeste gevallen niet. Al bent u verzekerd, vaak moet u ook dan bijbetalen. Dat heeft te maken met de dekking van de polis en de wensen en keuzes die worden gemaakt. Vaak is de polis al lang geleden afgesloten en zijn de uitvaartwensen gaandeweg veranderd.